ماموریت های معاونت اجتماعی

1397/5/16 0:0

ماموریت حوزه معاونت اجتماعی
در راستای سیاست های کلی سلامت ، مصوب مقام معظم رهبری ، ماموریت های ذیل طی نامه شماره  185/100 مورخ 25/2/1395 از طرف مقام محترم وزارت ، درمان و آموزش پزشکی برای معاونت اجتماعی تعیین شده است :
1- طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی ، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در حوزه سلامت
2-  سیاست گذاری به منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارایه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت
3- فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت و گسترش فعالیت های خیرین در حوزه سلامت (هبه ، نذر سلامت ، فعالیت داوطلبانه ، اهدای اختصاصی به بخش سلامت و ...)
4-  ارتباط با فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر برای بهره گیری از ظرفیت های آن ها جهت تقویت بخش سلامت
5- برنامه ریزی برای ساماندهی ، شناسایی و جذب منابع غیر دولتی و بهره گیری از حداکثر توان مردمی داخل کشور و استفاده ار ظرفیت های مردمی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای توسعه خدمات سلامت .
6- حمایت قانونی و اجرایی از فعالیت خیرین و بخش دولتی در حوزه سلامت
7-  تعامل ، هماهنگی و همکاری با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در توسعه مشارکت مردمی
8- پیش بینی پیوست مشارکت های مردمی در کلیه طرح ها و پروژه های حوزه سلامت
9- سیاستگذاری به منظور توسعه و تعمیمق خدمات مددکاری اجتماعی در حوزه سلامت
ارزش های بنیادین معاونت اجتماعی
- سلامت همه جانبه
- کرامت انسانی
- عدالت
- انسجام اجتماعی
- همکار ی بین بخشی

اهداف راهبردی کلان
1.    نهادینه کردن رویکرد اجتماعی به سلامت و بیماری به خصوص بیماری های غیر واگیر در افراد، گروه ها و  سازمان های دولتی و غیر دولتی درون، بیرون دانشگاه و فرابخشی ملی
2.    کمک به بهبود عدالت اجتماعی و شرایط اجتماعی زندگی افراد در همه مکا نها و محیط ها با اولویت افراد محروم، آسیب پذیر و آسیب دیده
3.    ایجاد و تقویت مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت در افراد، گروه ها، کانون های محلی و  سازمان های دولتی و غیر دولتی درون، بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی
4.    بسیج منابع، تقویت و افزایش بهر ه برداری از فرصتها و ظرفیتهای موجود مالی، سازمانی، قانونی، اجتماعی، علمی، هنری، مذهبی سیاستی افراد، گروه ها، کانون های محلی و سازمان های دولتی و غیر دولتی درون،  بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی و خارج از کشور برای تأمین مؤلفه های اجتماعی سلامت و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت
5.    تقویت فرهنگ و رفتار مشارکت داوطلبانه و مؤثر افراد، گروه ها، کانو نهای محلی و سازمان های دولتی و غیر دولتی درون، بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی و خارج از کشور برای تأمین مؤلفه های اجتماعی سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت )هبه، نذر سلامت، فعالیت داوطلبانه، اهدای اختصاصی به بخش سلامت و ....)
6.    کمک به ایجاد و تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی، تأمین بالاترین سطح سلامت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی به پایین ترین حد ممکن
7.    کمک به تحقق آرما ن های توسعه پایدار مرتبط با سلامت و مؤلفه های اجتماعی سلامت
8.    سیاستگذاری و برنامه ریزی اصلاح و ارتقای فرایندهای قانونی، تسهیلاتی و حمایتی به منظور افزایش نقش مشارکت مردمی افراد، گروه ها، کانون های محلی و سازمان های غیر دولتی درون و بیرون وزارت بهداشت و فرابخشی ملی و خارج از کشور در مدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصد ی گری دولت در بخش سلامت
9.    مشارکت مؤثر در تدوین سیاست های راهبردی سازمان های دولتی و غیر دولتی درون و بیرون وزارت بهداشت، فرابخشی ملی مرتبط با سلامت، مؤلفه های اجتماعی سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت
10.    توسعه و تعمیق خدمات مددکاری اجتماعی در تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی با بهره گیری از  مشارکت های عمومی و استعدادها و نیروهای موجود جامعه.
11.    کمک به پوشش همگانی خدمات سلامتتاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >